ფასები

"რებუსის" პროგრამა საშუალებას იძლევა, რომ წლის ნებისმიერ დროსა და მონაკვეთში ჩაერთოს ახალი ბავშვი ჯგუფში. მეცადინეობების ყოველი დღე ინდივიდუალურად არის დაგეგმილი და შესაბამისად, ცალკე აღებული ერთი შაბათიც სრულფასოვანია. 

 

"რებუსში" ბავშვის ერთჯერადად მოყვანაც შესაძლებელია. პატარა თავისუფალ დროს ნაყოფიერად, საინტერესოდ და განსხვავებულად გაატარებს.

ასევე, მშობლებს სრული თავისუფლება ეძლევათ საგნების არჩევისას - დასაშვებია მხოლოდ ერთი ან ორი საგნის არჩევაც. 

იხილეთ განფასება:

I ცვლა (10:30 - 13:50)

ერთი თვის საფასური:

180 ლარი

140 ლარი

80 ლარი

სამი საგნის არჩევის შემთხვევაში

ნებისმიერი 2 საგნის არჩევის შემთხვევაში

ნებისმიერი 1 საგნის არჩევის შემთხვევაში

ერთჯერადი ვიზიტი:

*ფასები მოიცავს სწავლისთვის საჭირო მასალებს.

160 ლარი

ერთი თვის საფასური ოჯახიდან ორი ბავშვის ტარების შემთხვევაში.

შეღავათები:

50 ლარი

სამ საგანზე დასწრება (მოიცავს ყველა საჭირო მასალას).

150 ლარი

ერთი თვის საფასური ოჯახიდან სამი ბავშვის ტარების შემთხვევაში.